KOMUNIKAT

Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym w dniu 29.11.2019 r. podjął następujące uchwały:

  1. O zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na dzień 11 stycznia 2020r. (sobota) w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego oraz rozpatrzenia wniosku Zarządu Głównego z dnia 08.08.2019 r. o zmianę 21 pkt 2 ppkt. 1 Statutu (zmiana tzw. klucza wyborczego – uchwała ZG z dnia 08.08.2019 r.)..
  2. Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2020 pozostaje bez zmian – 70 zł.